“M. A. Сервиз“ ЕООД е компания с предмет на дейност продажба и дистрибуция на професионални препарати и предоставяне на услуги, свързани с извършване на строителни, строително-ремонтни и довършителни дейности и цялостно почистване на домове, офиси, административни сгради, производствени халета, складове, хотели, ресторанти и др. Фирмата предлага възможности за кариерно развитие с опции за професионално израстване, развитие и усъвършенстване на своите служители, периодични обучения, непрекъснато повишаване на квалификацията и др. „М. А. Сервиз“ ЕООД предлага напълно безплатни обучения на персонала на своите клиенти, касаещи методологията, техниките и технологиите, свързани с професионалното почистване на различните видове обекти.

Сред основните цели на „М. А. Сервиз“ ЕООД са:

  1. запознаване на българските потребители с голяма продуктова гама препарати на световно ниво;
  2. споделяне на професионален, 11 – годишен опит, придобит в Кралство Дания, свързан с качествено и прецизно почистване на различни видове повърхности и материи /прилагане на техники за почистване, съгл. утвърдените европейски стандарти и норми за хигиена/;
  3. отдаване на внимание и персонална грижа към всеки един клиент;
  4. организиране и провеждане на специализирани обучения на персонала на клиентите на компанията (фирми, общини, областни управи, институции, учреждения, организации и т. н.). „М. А. Сервиз“ ЕООД продължава непрекъснато да следи и прилага на практика всички иновационни методи в бранша, които отговарят на европейските изисквания за усъвършенстване на осъществяваната от фирмата дейност. Нашата мисия е да предложим на клиентите си най-доброто обслужване и адекватна грижа за тяхната хигиена и добро здраве.

Поздрави от екипа на „М. А. Сервиз“ ЕООД!