• Кариера в компанията

  Фирмата предлага възможности за кариерно развитие с опции за професионално израстване, развитие и усъвършенстване на своите служители, периодични обучения, непрекъснато повишаване на квалификацията и др.
 • За компанията
  “M. A. Сервиз“ ЕООД е компания с предмет на дейност продажба и дистрибуция на професионални препарати и предоставяне на услуги, свързани с цялостно почистване на домове, офиси, административни сгради, производствени халета, складове, хотели, ресторанти и др., включително след извършване на строително-ремонтни дейности.

  Сред основните цели на „М. А. Сервиз“ ЕООД са:

  запознаване на българските потребители с голяма продуктова гама препарати на световно ниво;
  споделяне на професионален, 11 – годишен опит, придобит в Кралство Дания, свързан с качествено и прецизно почистване на различни видове повърхности /прилагане на техники за почистване, съгл. утвърдените европейски стандарти и норми за хигиена/;
  отдаване на внимание и персонална грижа към всеки един клиент;
  организиране и провеждане на специализирани обучения на персонала на фирмите – клиенти на компанията. „М. А. Сервиз“ ЕООД продължава непрекъснато да следи и прилага на практика всички иновационни методи в бранша, които отговарят на европейските изисквания за усъвършенстване на осъществяваната от фирмата дейност. Нашата мисия е да предложим на клиентите си най-доброто обслужване и адекватна грижа за тяхната хигиена и добро здраве.

  Поздрави от екипа на „М. А. Сервиз“ ЕООД!

  • Лична информация
  • Няколко кратки въпроса
  • Хигиенисти /персонал за осъществяване на професионално почистване/;

  • Хигиенисти /персонал за осъществяване на професионално почистване/;
   Във връзка с дейността си „М. А. Сервиз“ ЕООД търси да назначи служители на трудов договор, както следва:
   • хигиенисти /персонал за осъществяване на професионално почистване/;

   Хигиенистът осъществява дейност, свързана с професионално почистване на различни по вид обекти /домове, офиси, административни сгради, производствени халета, складове, хотели, ресторанти и др./, посредством използване на специализирана техника /миялни, перални, почистващи машини/ и препарати, конкретно предназначени за определен вид повърхност /тапицерии, дамаски, ламперии и др./. При изпълнение на задълженията си, хигиенистът отчита спецификите на всеки един от материалите, с които работи, с оглед правилното му използване. Хигиенистът осъществява дейността си при спазване на утвърдените европейски стандарти и норми за хигиена и безопасност.

   Минимални изисквания за заемане на длъжността:
   • завършено основно образование;
   • комуникативност, висока степен на организираност и умения за определяне на приоритети в процеса на работа;
   • владеене на английски език /средно ниво/ – счита се за предимство;
   • умения за работа в екип;
   • сръчност и отговорност;
   • чист и спретнат външен вид, добра култура на поведение в работна среда;
   • опит на същата/сходна позиция /счита се за предимство/;
   • свидетелство за управление на МПС /счита се за предимство/;
   • възможност за служебни пътувания в страната /в рамките на Областите Монтана, Видин, Враца/;

   Ние от „М. А. Сервиз“ ЕООД предлагаме:
   • работа на постоянен трудов договор при пълен 8-часов работен ден;
   • основно месечно възнаграждение + бонус схема, обвързана с постигнатите резултати;
   • възможности за кариерно развитие и професионално израстване;
   • обучения за непрекъснато повишаване на квалификацията;
   • работа в млад и динамично развиващ се екип;
   • служебен транспорт и служебно облекло;

   Хигиенисти /персонал за осъществяване на професионално почистване/;
   Месторабота Монтана, гр. Монтана ул. “Св.Климент Охридски 54”; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 650 до 1300 BGN (Бруто); Езици: Английски
   Служители/Работници; Почистване, Градинарство, Услуги за домакинството; Търговия и Продажби;

  • Търговски представител (за областите Монтана, Видин и Враца);
  • Търговски представител – (за областите Монтана, Видин и Враца);
   Във връзка с дейността си „М. А. Сервиз“ ЕООД търси да назначи служители на трудов договор, както следва:
   • търговски представител – 1 щ. бр. (за областите Монтана, Видин и Враца);

   Търговският представител представлява компанията пред трети лица като рекламира, предлага и осъществява продажба на цялата продуктова гама от професионални препарати и услуги, осъществява срещи с потенциални клиенти на фирмата, систематизира своевременно получената информация и я докладва на управителя, изготвя и отправя търговски оферти, сключва договори за дистрибуция и доставка на стоки и услуги, извършва маркетингови проучвания на пазара с оглед необходимостта от търсене/предлагане в търговската мрежа на нови/сходни стоки и услуги.

   Минимални изисквания за заемане на длъжността:
   • придобито средно образование /с предимство ще се считат кандидатите, завършили специалности с икономически профил – напр. бизнес администрация, мениджмънт и търговия и др./;
   • компютърни умения – работа с текстообработващи програми, програми за обработка на ел. таблици и презентации, Internet, e-mail;
   • презентационни умения и комуникативност;
   • висока степен на организираност и умения за определяне на приоритети в процеса на работа;
   • владеене на английски език /средно ниво/;
   • умения за работа в екип;
   • опит на същата/сходна позиция /счита се за предимство/;
   • свидетелство за управление на МПС;
   • възможност за служебни пътувания в страната /в рамките на Областите Монтана, Видин, Враца/;

   Ние от „М. А. Сервиз“ ЕООД предлагаме:
   • работа на постоянен трудов договор при пълен 8-часов работен ден;
   • основно месечно възнаграждение + бонус схема, обвързана с постигнатите резултати;
   • възможности за кариерно развитие и професионално израстване;
   • обучения за непрекъснато повишаване на квалификацията;
   • работа в млад и динамично развиващ се екип;
   • служебен транспорт и служебно облекло;

   Търговски представител – (за областите Монтана, Видин и Враца);
   Месторабота Монтана, гр. Монтана ул. “Св.Климент Охридски 54” (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 650 до 1300 BGN (Бруто); Езици: Английски
   Експерти/Специалисти; Почистване, Градинарство, Услуги за домакинството; Търговия и Продажби;

  • Офис асистент – за офис-магазин в гр. Монтана;
  • Офис асистент – за офис-магазин в гр. Монтана;
   Във връзка с дейността си „М. А. Сервиз“ ЕООД търси да назначи служители на трудов договор, както следва:
   – офис асистент – 1 щ. бр. за офис-магазин в гр. Монтана;

   Офис асистентът изпълнява спомагателни функции като подпомага административно дейността на фирмата. Същият получава и експедитира входящата кореспонденция, обработва постъпващите заявки, вкл. запитания, отправени посредством функциониращия в уеб сайта на търговеца онлайн магазин, осъществява комуникация със съконтрагентите на компанията по ел. поща и телефон, систематизира своевременно получената информация и я докладва на управителя, организира срещите с потенциални клиенти на компанията, отговаря за снабдяването на офиса с нужните материали /канцеларски и т. н./ и изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Офис асистентът представлява фирмата пред трети лица, рекламира, предлага и осъществява продажба на цялата продуктова гама от професионални препарати и услуги, посреща и обслужва клиенти в магазина.

   Минимални изисквания за заемане на длъжността:
   • придобито средно образование /с предимство ще се считат кандидатите, завършили специалности с икономически профил – напр. бизнес администрация, мениджмънт и търговия и др./;
   • компютърни умения – работа с текстообработващи програми, програми за обработка на ел. таблици и презентации, Internet, e-mail;
   • презентационни умения и комуникативност;
   • висока степен на организираност и умения за определяне на приоритети в процеса на работа;
   • владеене на английски език /средно ниво/ – счита се за предимство;
   • умения за работа в екип;
   • опит на същата/сходна позиция /счита се за предимство/;
   • свидетелство за управление на МПС /счита се за предимство/;

   Ние от „М. А. Сервиз“ ЕООД предлагаме:
   • работа на постоянен трудов договор при пълен 8-часов работен ден;
   • основно месечно възнаграждение + бонус схема, обвързана с постигнатите резултати;
   • възможности за кариерно развитие и професионално израстване;
   • обучения за непрекъснато повишаване на квалификацията;
   • работа в млад и динамично развиващ се екип;
   • служебен транспорт и служебно облекло;

   Офис асистент – за офис-магазин в гр. Монтана;
   Месторабота Монтана, гр. Монтана ул. “Св.Климент Охридски 54” (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 650 до 1300 BGN (Бруто); Езици: Английски
   Експерти/Специалисти; Почистване, Градинарство, Услуги за домакинството; Търговия и Продажби;

  • Кандидатствай
  • Should be Empty: