Почистване на институции в системата на предучилищното и училищното образование

ДЕЙНОСТИ,

свързани с почистване на институции в системата на предучилищното и училищното образование /детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие/, независимо от вида на тяхната собственост /държавни, частни, общински/

  1. Всекидневно почистване с прахосмукачка;
  2. Осигуряване на ежедневно измиване на различни по вид подови настилки;
  3. Почистване на санитарни възли, бани и тоалетни /цялостно/;
  4. Премахване на прах, петна и замърсявания от всички достъпни места;
  5. Почистване на кухни, трапезарии /цялостно/;
  6. Дейност по сметосъбиране и изхвърляне на сметта на определените за това места;
  7. Дезинфекция;
  8. Зареждане на консумативи /хартия, сапун и дезинфектант/ – предоставени от клиента или закупени допълнително от обслужващата фирма;
  9. Почистване на всички канцеларии, офиси и кабинети, прилежащи към дадения обект;
  10. Допълване, по желание на клиента, на вече съставения план за почистване на обекта в зависимост от притежаваните специфики.
5,0
5,0 out of 5 stars (based on 1 review)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%
Share this Post

Leave a Comment