Почистване на общи части в режим на етажна собственост /стълбища, стълбищни площадки и др./

ДЕЙНОСТИ,

свързани с почистване на общи части в режим на етажна собственост /стълбища, стълбищни площадки и др./

  1. Почистване с прахосмукачка;
  2. Премахване на паяжини;
  3. Избърсване на парапети и входни врати;
  4. Измиване на стълби и междуетажни площадки;
  5. Почистване на сутерени /изби, мазета, подземни етажи/ и тавански помещения /цялостно/;
  6. Премахване на прах, петна и замърсявания от всички достъпни места;
  7. Дейност по сметосъбиране и изхвърляне на сметта на определените за това места /в случай, че етажната собственост разполага с поставени кошчета за смет/;
  8. Дезинфекция;
  9. Допълване, по желание на клиента, на вече съставения план за почистване на обекта в зависимост от притежаваните специфики.
0,0
0,0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%
Share this Post

Leave a Comment