Почистване на институции в системата на предучилищното и училищното образование

ДЕЙНОСТИ, свързани с почистване на институции в системата на предучилищното и училищното образование /детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие/, независимо от вида на тяхната собственост /държавни, частни, общински/ Всекидневно почистване с прахосмукачка; Осигуряване на ежедневно измиване на различни по вид подови настилки; Почистване на санитарни възли, бани и тоалетни /цялостно/; Премахване на прах, петна и замърсявания от…

Почистване на административни сгради

ДЕЙНОСТИ, свързани с почистване на административни сгради /РИОКОЗ, РЗИ, НЗОК, КЗП, КЗД, НАП, НОИ, ОДБХ, съдилища, общини, областни управи и др. / Почистване с прахосмукачка, съгл. утвърден план и измитане с помощта на специален моп; Измиване на различни по вид подови настилки; Почистване на санитарни възли, бани и тоалетни /цялостно/; Премахване на прах, петна и замърсявания от всички достъпни места;…

Почистване на МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ДЕЙНОСТИ, свързани с почистване на МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ /хотели, мотели, къщи за гости и прилежащите към тях балнеолечебни (медикъл СПА), уелнес, таласотерапевтични центрове и др./, както и на ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЧЕЧЕНИЯ – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване /ресторанти, питейни заведения, барове, бистра, кафенета, кафе-аперитиви, кафе-сладкарници, заведения за бързо обслужване, столови, бюфети и др./ Измиване и прахосмухиране…